Printer's Proof - Printing & PublishingTHIS MOMENT FOR YOU"Et penselsstrøg kan siges at være maleriets mindste element. En ansats til noget, men også det, der nærmest ikke har et udtryk endnu. Det, som befinder sig i en mellemposition, hvor noget er sat igang, men hvor det fortsat står åbent, afventende på at indfinde sig i en sammenhæng.

Det er et bogstav, det første man nedfælder på papiret, som endnu ikke er sat sammen med de andre bogstaver, der skal give det en fast betydning.

Og så alligevel ikke. Et penselsstrøg kan også siges, at være det mest udtryksfulde redskab, en maler har. Penselsstrøget er personligt som stregen eller som den håndskrift, ud fra hvilken en grafolog kan aflæse personlighedstræk eller sindstilstand. Et løsrevet, indeksikalt tegn, der både peger frem imod maleriet og tilbage på maleren.


Igennem hele sin kunstneriske praksis har Ruth Campau underlagt penselsstrøget et undersøgende blik. Campaus penselsstrøg befinder sig et sted imellem det helt minimalistiske og det kraftfuldt ekspressive, imellem det umælende mindsteelement og det tegn, der kan henvise til alting. Hun leder efter det perfekte penselsstrøg, men hvad det er, ved kun Campau selv: Intensitet, tiltrækningskraft og voldsomhed, men også det modsatte; præcision, koncentration og gentagelse.


I løbet af sin karriere har Campau udviklet en teknik, der kræver store armbevægelser. Med en kost skubber hun pastose kaskader af maling, ofte i intense, hidsige toner, hen ad enorme akrylplader og efterlader sig et stribet spor af tyk akryl. En kraftig fysisk tilstedeværelse, foretaget i et hurtigt greb, står tilbage som et tegn på den krop, der har udført bevægelsen.


I værkserien This Moment for You, som er skabt i samarbejde med Printer's Proof, er armbevægelsen den samme men mediet et andet.

Med en af sine børster har Campau lavet et penselsstrøg med syre på en kobberplade. Efter at syren har ætset sig ned i pladen og pladen er rengjort og poleret, bliver kobberpladen indsværtet og aftørret med ostegase, så sværten kun ligger i de fine fordybninger, penselsstrøget af syre har skabt. Herefter er værket trykt på japanpapir, hvor farven nu ligger som et præcist aftryk af pladen. En omstændig, nærmest alkymistisk proces, hvor resultatet er et udslag af ætsning, tryksværte, papir - og især tid.


Når tiden bliver en afgørende faktor, forstærkes det underfundige samspil imellem penselsstrøgets umiddelbare ekspressive kraft - det korte øjeblik, penslen farer over mylaret eller kobberpladen - og det stramme, minimale udtryk - af en bevægelse, der er stivnet og fastfrosset for evigt. Det, der normalt ville vare få sekunder, strækkes ud og forlænges i en proces, der også indebærer et kontroltab. Fra syren pensles på kobberpladen til det færdige tryk kan ses på papiret ligger et åbent tidsrum, hvor man endnu ikke kender bevægelsens kraft eller farvens intensitet. Hvor det er uvist,

hvor man står i jagten på det perfekte penselsstrøg.


This Moment for You indfanger forskellige penselsstrøg eller øjeblikke trykt i forskellige farver og sammensat i forskellige kompositioner der danner en serie unikke værker. Her ser man, hvordan det samme penselsstrøg ændrer karakter, udtryk og egenskab alt efter hvilken farve, det er trykt i;

hvordan et strøg, der i een farve kan fremstå voldsomt og ekspressivt, kan virke sart og nærmest kalligrafisk i et andet; og hvordan forskellige trykfarver giver strøget et udtryk, der kan være massivt eller transparent, fladt eller perspektivisk. Nogle steder er det samme penselsstrøg trykt i flere farver over hinanden, andre steder overlapper flere penselsstrøg i samme farve hinanden i lag, der enten understreger eller slører den bevægelse, der ligger bag.


Øjeblikket i seriens titel, This Moment for You, bliver så ledes en anelse tvetydigt. Det er et øjeblik, der indfanger den bevægelse, der ligger bag penselsstrøget, men også den stilhed, der kommer efter bevægelsen: En slags fastfrossen tilstand, hvor det energiske øjeblik holdes i skak, sætter sig på pladen, i farven og på papiret for eftertiden. Herefter kan det gives videre til os."Louise Steiwer, København, 12. august, 2022
 

Louise Steiwer (f. 1983) er kunstkritiker, kulturskribent og kurator. Uddannet cand.mag. i Kunsthistorie fra Københavns Universitet.


Ruth Campau (f. 1955) er modtager af Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse i 2020 og Eckersberg Medaillen i 2018. Campau har udstillet på en lang række solo- og gruppeudstillinger i indland- og udland, ligesom hun har udført stedspecifikke værker til offentlige rum og institutioner. Hun er medlem af sammenslutningen Grønningen og er repræsenteret på flere af landets kunstmuseer herunder Arken i Ishøj og KUNSTEN i Aalborg. Kunstneren har flere gange udviklet arkitektonisk udsmykning i samarbejde med tegnestuer til nyopførte byggerier og har desuden kurateret flere dagsordensættende udstillingsprojekter.